Sikorski-Mayski agreement
July 1941

Sikorski - Majski

Regina Villmo (Zielińska)

Zawarta 14 sierpnia 1941 polsko-sowiecka umowa wojskowa głosiła m.in.: „Armia polska będzie zorganizowana w najkrótszym czasie na terytorium ZSSR, przy czym będzie ona stanowiła część sił zbrojnych suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej... Będzie ona przeznaczona do wspólnej, z wojskami ZSSR i innych mocarstw sojuszniczych, walki przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu wojny powróci ona do Polski... Polskie jednostki liniowe będą użyte na froncie po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej... Żołnierze armii polskiej na terytorium ZSSR będą podlegali polskim wojskowym ustawom i regulaminom. Uzbrojenie, ekwipunek, umundurowanie, samochody itd. będą dostarczone w miarę możności a) przez rząd ZSSR z własnych zasobów, b) przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dostaw przyznanych na zasadzie Lease and Lendu" Stopniowo zgłaszali się oficerowie wypuszczeni z więzień w Moskwie. Stan ich fizyczny był opłakany, ale duch znakomity. Na szefa sztabu wybrałem płk. Leopolda Okulickiego.” – Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946, na Bliskim Wschodzie, walki II Korpusu Polskiego we Włoszech, od zakończenia działań wojennych, Warszawa 1984.

dyskutuj
comments powered by Disqus