Sojourn in Palestine - The Holy Land
September 1944

Pobyt w Palestynie – Ziemi Świętej

Regina Villmo (Zielińska)

„W Palestynie zaczęły się tłumne dezercje żołnierzy żydowskiego pochodzenia, zaagitowanych przez organizacje żydowskie. Ponad 3000 Żydów opuściło szeregi Korpusu. Około 1000 pozostało i brało udział w późniejszych walkach. Dezercje tak wielkiej ilości Żydów, częściowo dobrze wyszkolonych, spowodowały znaczne luki w oddziałach. Nie zezwoliłem na poszukiwanie dezerterów, i ani jeden dezerter nie został przez nas aresztowany. Postanowiłem nie stosować ściśle wobec mniejszości narodowych ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej dla wszystkich obywateli polskich poza Krajem. Nie chciałem mieć pod dowództwem żołnierzy, którzy bić się nie chcą.” - Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946, na Bliskim Wschodzie, walki II Korpusu Polskiego we Włoszech, od zakończenia działań wojennych, Warszawa 1984.

dyskutuj
comments powered by Disqus