The Soviet Invasion of Poland
September 1939

Niewola Wielkopolan.

Maciej Dworzański

Armia Andersa to nie tylko Kresowiacy, to mikrokosmos całego Narodu, w tym również Wielkopolan. Mój pradziadek podporucznik Józef Dworzański - czołgista 1 Batalionu Czołgów z Poznania wraz z towarzyszami broni otrzymali rozkaz wycofania się na "przedmoście rumuńskie". Ewakuacja przebiegała nocą z uwagi na nieustanne ataki z powietrza. Sprzęt pancerny w dużej części został zniszczony w czasie ewakuacji. Mój pradziadek wraz z Ośrodkiem Zapasowym Batalionu został otoczony i rozbrojony przez Sowietów w Monasterzyskach w woj. Tarnopolskim, do "wolności" w Rumunii zabrakło im kilkadziesiąt kilometrów.

dyskutuj
comments powered by Disqus