other stories
January 1939

Szlak żołnierzy 2-go Korpusu od września 1939 do roku 1947

Marta Sielska

(...)Po omówieniu sprawy żołnierzy polskich przybywających do Wielkiej Brytanii oraz spraw Korpusu Przysposobienia, przeszliśmy na tematy ogólne. Wskazałem na zachłanność Rosji sowieckiej i nadmieniłem, że jak i inne kraje znajdujące się pod okupacją sowiecką, Polska jest całkowicie rządzona przez Moskwę. Wielka ilość znajdujących się tam wojsk sowieckich siłą rzeczy stanowi instrument działania komunistycznego. Wyraziłem przekonanie, że żelazna zasłona między Polską a Zachodem coraz bardziej będzie się zamykała i że Polska wtłoczona zostanie w orbitę sowiecką. A tymczasem zbliża się kryzys stosunków Rosji z Zachodem. Gdy Sowiety przygotowują się do wojny, Zachód przeprowadza pełną demobilizację..." Fragment książki ze wspomnieniami z lat 1939-1946 "Bez ostatniego rozdziału" aut. Władysław Anders

dyskutuj
comments powered by Disqus