other stories
August 1945

My Father in PR unit of Polish 2nd Corp

Bozenka Pearson

My father Dominik Maciejko joined the Anders Army in 1943 after being released from a Russian prison in Siberia. He joined up in Teheran and went to Palestine and Egypt finally fighting in Monte Cassino where he was badly wounded. Afterwards he was moved to the Public Relations Unit of the 2nd Corp. He settled in England after the war where he practiced law until his death in 1969. Before the war he lived in Lwow with his then wife and baby daughter. After the 1939 Soviet invasion he never saw his family again. Last year with the help of the Red Cross and various websites I was able to find my "lost" half-sister who is still living in Poland. She had no idea that her father survived the war and went on to have another family, whilst I always knew about her existence. My father died without ever finding his oldest daughter so this is perhaps a fitting end to a war time story. Mój ojciec Dominik Maciejko dołączył do Armii Andersa w 1943, po zwolnieniu z syberyjskiego łagru. Do armii dołączył w Teheranie, przeszedł przez Palestynę i Egipt, by na koniec walczyć pod Monte Cassino, gdzie został poważnie ranny. Przeniesiono go potem do P.R.O. Drugiego Korpusu. Po wojnie osiadł w Anglii gdzie do śmierci w 1969 praktykował prawo. Przed wojną mieszkał we Lwowie z ówczesną żoną i córeczką. Po sowieckiej inwazji w 1939 nigdy więcej nie ujrzał swojej rodziny. W zeszłym roku, z pomocą Czerwonego Krzyża i różnych stron internetowych udało mi się odnaleźć moją „zaginioną” przyrodnią siostrę, która wciąż mieszka w Polsce. Nie miała pojęcia, że jej ojciec przeżył wojnę i założył drugą rodzinę, podczas gdy ja cały czas wiedziałam o jej istnieniu. Mój ojciec umarł nigdy nie odnalazłszy swojej najstarszej córki, więc wydaje się to odpowiednim zakończeniem tej wojennej historii.

dyskutuj
comments powered by Disqus