other stories
September 1939

My grandfather was arrested by the NKVD in Przemysl on Sept 29, 1939

mark turkiewicz

On Sept 29, 1939 a group of NKVD operatives and one border guard unit, lead by Comrade Beloczerkowski, entered the city of Przemysl in the evening and took over the police department. 8 people were soon arrested, including head of the local unit - Mr. Zolotnicki, and Franciszek Turkiewicz - deputy head of criminal investigations, and a local merchant named Horostyn who had given up 80 jews to the Nazis. Franciszek was jailed locally and seen once by his wife before transfer and subsequently disappearing forever. Pursuant to an order of March 5, 1940 recommended by NKVD leader Beria and sanctioned by Stalin, Franciszek was listed for death by shooting without trial, as he was deemed a threat to the soviets along with over 21,000 other Poles. This is known today as the Katyn Massacre. Franciszek is on the 4th list (Ukraine) #2988, list 56/1-41. Concurrently with preparations to execute these 21,000 Polish prisoners, the NKVD organized the deportation of the victims families soon after execution. Franciszek's wife, their son Ryszard (my dad) and sister Marta (3 yrs old) were forcibly taken to Kazahkstan. Bronislawa refused soviet citizenship and was placed for work in a collective farm. Mart went to an orphanage. Ryszard was in a labor camp until a so-called amnesty was granted by the soviets so the Poles could form an army and be used to assist with the fight against the nazis. He somehow reached the enlistment centre many miles away by an unknown route and over-stated his age to be eligible. He eventually became part of the 6th Armored Regiment (Children of Lwow) and served in battles at Monte Cassino. He was recognized for bravery there after his tank was hit, killing 3 platoon mates including the leader Jan Kudrewicz. 29 września 1939 grupa agentów NKWD i jedna jednostka straży granicznej dowodzona przez Towarzysza Beloczerkowskiego, weszła wieczorem do Przemyśla i przejęła tamtejszy posterunek policji. Wkrótce aresztowano 8 osób, w tym dowódcę lokalnej jednostki - pana Zołotnickiego i Franciszka Turkiewicza - zastępcę dowódcy oddziału kryminalnego, oraz lokalnego kupca nazwiskiem Horostyń, który wydał nazistom 80 Żydów. Franciszka przetrzymywano w lokalnym areszcie, gdzie tylko raz widział się ze swoją żoną zanim go wywieziono i zniknął na zawsze. Zgodnie z rozkazem wydanym 5 marca 1940 przez Berię, głowę NKWD, a zaakceptowanym przez Stalina, Franciszek został skazany na śmierć poprzez rozstrzelanie, bez żadnego sądu, ponieważ jak i 21 tysięcy innych Polaków został uznany za zagrożenie dla Sowietów. Dziś to wydarzenie jest znane jako Zbrodnia Katyńska, Franciszek znajduje się na czwartej liście (Ukraina) #2988, lista 56/1-41. Wraz z przygotowaniami do egzekucji tych 21 tysięcy Polaków, NKWD zorganizowało wywózkę ich rodzin, tuż po egzekucji. Żona Franciszka, ich syn Ryszard (mój tata) i siostra Marta (trzyletnia) byli siłą zabrani do Kazachstanu. Bronisława odmówiła przyjęcia sowieckiego obywatelstwa i została zmuszona do pracy w zakładzie rolnym. Martę wysłano do sierocińca. Ryszard był w obozie pracy aż do tzw. amnestii zapewnionej przez sowietów, by Polacy mogli uformować armię i pomagać walczyć z nazistami. Jakoś udało mu się dotrzeć nieznaną trasą do punktu poboru, gdzie zawyżył swój wiek by się zaciągnąć. Dołączył do 6 Pułku Pancernego "Dzieci Lwowskich" i walczył w bitwie o Monte Cassino. Przyznano mu medal za odwagę, gdy został trafiony jego czołg i zginęło jego trzech współtowarzyszy, wraz z dowódcą, Janem Kudrewiczem.

dyskutuj
comments powered by Disqus