other stories
January 1942

Żołnierz armii Andersa

Zdzisława Matusiak-Kowieska

Oto historia mojego ojca żołnierza Armii Andersa, uczestnika walk pod Monte Cassino. Matusiak Czesław ur. 1911 roku w Drzewiczu Nowym k/Żyrardowa na Mazowszu. Lata w którym przyszło mu żyć są niespokojne, jest rok 1939 wybuch II wojny światowej. Powszechna mobilizacja, ojciec wstępuje do wojska i jest kierowany na front. To co wydarzyło się później było początkiem tragicznych zdarzeń, nieszczęścia, zagłady i zdrady polskich oficerów, żołnierzy i cywilów. 17.09.1939r. zostaje internowany i wzięty do niewoli, wywieziony do obozu jenieckiego na terenie Związku Sowieckiego. Po sprawdzeniu stopni żołnierze zostają oddzieleni od kadry oficerskiej. Ojciec szeregowy żołnierz wraz z innymi zostaje wywieziony w odległe miejsce do obozu pracy na Białe Niedźwiedzie na Syberii. Warunki straszne, brud, głód i choroby wyniszczały organizmy młodych, zdrowych i pełnych wiary w przeżycie osób. Modlitwa była dla nich lekarstwem, kiedy najgorsze myśli przychodziły do głowy i nie można było się od nich uwolnić. Mojemu ojcu było dane przeżyć. W 1941r. ogłoszono amnestię, to był cud w którego nie mogli uwierzyć. Zwolniono jeńców wojennych, ewakuacja żołnierzy z obozów pracy do miejsca sformowania Armii Polskiej. Szli brudni, obdarci, schorowani ale z uśmiechem bo nie zostali zapomniani i pozostawieni na śmierć w nieludzkich warunkach. Armia Andersa w której jest mój ojciec, opuszcza ten kraj i zaczyna się wielka tułaczka. Szlak Iran, Irak, Syria, Palestyna i Egipt. W Palestynie zostaje powołany II Korpus Polski w skład w którego wchodzi 3 Dywizja Strzelców Karpackich w której jest 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w której w szeregach jest mój ojciec. Włochy - krwawa bitwa pod Monte Cassino, nieustraszeni idą walczyć o swoją godność i wolność. Odnoszą zwycięstwo, zostają odznaczeni za bohaterską walkę. Koniec wojny, demobilizacja II Korpusu i przyjazd do Anglii. Mój ojciec mając do wyboru pozostanie w Anglii czy wrócić do Polski, wybiera powrót do Kraju, który jest pod rządami komunistów. Staje się obiektem obserwacji i prześladowania ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. My jako rodzina także jesteśmy na cenzurowanym, nie możemy rozmawiać o losach wojennych naszego ojca. Dla nas dzieci, to były przykre i smutne lata. Tata zmarł 1987r. mając 76 lat w Żyrardowie, nie doczekał wolnej Polski. Serdecznie dziękuję Profesorowi Normanowi Davis za szczególne zainteresowanie się losami żołnierzy Armii Andersa która zostanie na zawsze w naszej pamięci. Poniżej fotografie które ocalały, są podniszczone i brak adnotacji o miejscu i roku ich powstania. Matusiak Czesław 1911/174 bomb. 3 p.a.plot. 3 Dywizja Strzelców Karpackich Karpacki Pułk Artylerii Przeciwlotniczych

dyskutuj
comments powered by Disqus