Sojourn in Palestine - The Holy Land
September 1943

Widok wnętrza wieczernika, Jerozolima 1943

Janina Tenderenda

Zdjęcie ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, które otrzymała od żołnierza Drugiego Korpusu, ś.p. Bronisława Marchela

dyskutuj
comments powered by Disqus