Sojourn in Palestine - The Holy Land
May 1942

Żłobek Pana Jezusa w Betlejem

Janina Tenderenda

Żłobek Pana Jezusa w Betlejem Zdjęcie ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, które otrzymała od żołnierza Drugiego Korpusu, ś.p. Bronisława Marchela

dyskutuj
comments powered by Disqus