Polish II Corps in Italy
August 1945

Działo się to w 1945 roku w Italii

Janina Tenderenda

Zdjęcie ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, które otrzymała od żołnierza Drugiego Korpusu, ś.p. Bronisława Marchela

dyskutuj
comments powered by Disqus