other stories
February 1942

Historia Jana Bednarka żołnierza 2 Korpusu

Andrzej Bednarek

Nazywam się Andrzej Bednarek i jestem wnukiem Jana Bednarka ur. 21 maja 1899 roku w Rakowie w Wielkopolsce. Dziadek był zawodowym wojskowym w stopniu sierżanta i służył przed wojna w 5 p.p legionów w Wilnie. W kampanii wrześniowej jego dywizja została rozbita na Lubelszczyżnie. Przedzierając się do Wilna został zatrzymany przez Rosjan i wzięty do niewoli. Na kartce Czerwonego Krzyża która czytałem (ale niestety nie zachowała się ) opisywał że jest ciężko i że pracuje przy budowie dróg. W 1942 roku został żołnierzem 18 p.p (załączam list weryfikujący stopień) w Armii Polskiej w ZSRR. Następnie przez Iran , Syrię, Palestynę i Włochy przeszedł szlak bojowy II Korpusu w stopniu chorążego. Niestety dokumentów z tego okresu jest mało, zostało trochę zdjęć z opisami, nie mam danych o szlaku bojowym. Po zakończeniu wojny służył w Szkole Przysposobienia Zawodowego . Po wyjeździe do Anglii kilka listów do rodziny wysłał z obozu Kingdon. Chorował i zmarł w 1947 roku w Anglii. Rodzinie odesłano nieco zdjęć i dokumentów, niektóre przesyłam.Ewentualnie proszę o informację czy wysłać pozostałe.

dyskutuj
comments powered by Disqus