Sojourn in Palestine - The Holy Land
January 1943

Junacka Szkoła Powszechna

Marek Schwetz

Od prawej - Władysław Szczypek, Marek Schwetz

dyskutuj
comments powered by Disqus