Sojourn in Palestine - The Holy Land
January 1943

Junacka Szkoła Powszechna

Marek Schwetz

Junacka Szkoła Powszechna - Nazaret 1942-1945

dyskutuj
comments powered by Disqus