Sojourn in Palestine - The Holy Land
August 1944

Wycieczka do Libanu

Marek Schwetz

Z kroniki szkolnej: "Wakacje szkoła spędziła w Obozie Wypoczynkowym w miejscowości Cedry w Libanie, w czasie od 28/VII do 28/IX 1944r. Był to bardzo korzystny wypoczynek w uroczym, w górach położonym obozie. Zakwaterowanie w barakach. Młodzież zwiedzała, poza terenem górskim, również i grotę stalaktytów i stalagmitów, skąd bierze początek rzeka Kadisha. W Obozie był basen, z którego chętnie korzystała młodzież, jak i kino w pobliskim Obozie angielskim. Urządzano wycieczki do cedrów, gdzie odbywały się lekcje języka angielskiego w postaci konwersacji, którą prowadzili w trzech grupach codziennie po godzinie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, nauczyciele jeżyka angielskiego, urzędnicy cywilni Ayyoub Khalil Michael i Najjar Ibrahim. Odbywały się również codziennie pogadanki z życia aktualnego w obozie i o tym co się dzieje na świecie. Ks. Malinowski - zakonnik, wygłosił pogadankę o cedrach libańskich. Pozostały czas każdego dnia był poświęcony na wycieczki, sporty, zajęcia świetlicowe i zajęcia około urządzania Obozu i zdobnictwa koło baraków. Odbywały się kominki i ogniska harcerskie, na których bywali nie tylko członkowie harcerstwa, ale i młodzież spoza szeregów harcerskich. Obóz zwiedzali goście brytyjscy, oraz ppłk. Bobrowski Ignacy, ppłk. Yiruszko Henryk, Dr. Tarnawski Wit, Naczelny lekarz dowództwa Szkół Junaków. W tymże Obozie przebywały w tym samym czasie Junacka Szkoła Kadetów, I-sze Junackie Gimnazjum Mechaniczne, IV-ta Junacka Szkoła Mechaniczna i Szkoła Rzemieślniczo-Ogrodnicza. Pobyt w Cedrach zostawił w umysłach naszej młodzieży niezatarte wrażenia i poza względami zdrowotnymi, będzie tematem wielu pogadanek i wykorzystany jako bogata skarbnica w zakresie poglądowej nauki geografii, przyrody, historii, religii, rysunków.

dyskutuj
comments powered by Disqus