other stories
December 1939

Po ucieczce z zesłania na Sibir zaciągnął się do wojsk Andersa

Andrzej Kindler

Władysław Jankowski, zamieszkały w rejonie Lidy (okręg Grodno)został zesłany przez sowietów na Sybir tym samym jego młode małżeństwo zostało rozbite.Udało mu się zbiec i zaciągnąć do wosk Andersa i tak rozpoczął szlak wojenny.Po wojnie osiadł w W.Brytanii i po wielu latach rozłąki odnalazł swoją żonę i niestety nie doczekał się potomstwa.Na początku lat 90' wrócił do Polski zamieszkując w Bydgoszczy po krótkim pobycie w ojczyźnie zmarł i został pochowany na cmentarzu "Bielawki" w Bydgoszczy. Ja jako wnuk jego siostry będąc w posiadaniu zdjęć ze szlaku wojennego załączam je jako dokument historii mojego krewnego.

dyskutuj
comments powered by Disqus