Polish II Corps in Italy
May 1944

Odpoczynek pod Monte Cassino

Cezary Władysław Rembowski - syn urodzony w Jaffie - Palestyna

Odpoczynek Melchiora Wańkowicza i osób towarzyszących w czasie bitwy o Monte Cassino - w środku Jerzy Rembowski

dyskutuj
comments powered by Disqus