Polish II Corps in Italy
September 1939

Wojenny pamiętnik kpr. pchor. Adama Greli

Bartłomiej Grzesik

Mały notes zapisany ręką wujka mojej mamy, miejscami nieczytelny, z rozmazanym od wilgoci zielonym atramentem, to cześć depozytu przywiezionego z Centralnego Archiwum Wojskowego w 2005 r. W kartonowym pudełku oprócz pamiętnika znajdowały się zdjęcia i złoty medalik na łańcuszku oraz krzyż Monte Cassino. Notes zawiera opis wojennych losów Adama Greli, żołnierza II Korpusu gen. Władysława Andersa. Opisana przez Adama historia Jego szlaku wojennego rozpoczęła się 22.08.1939 w macierzystej jednostce wojskowej w Jarosławiu i zakończyła opisem krwawych walk Korpusu o wzgórze i klasztor Monte Cassino. Adam służył w plutonie łączności 3 baonu 3 Dywizji Strzelców Karpackich. 21.06.1944 oddziały Korpusu w drodze do Ancony uderzyły z marszu na niemiecką 278 DP nad rzeką Chienti. Adam zginął 21.06.1944 od serii z karabinu maszynowego w zasadzce zastawionej przez Niemców. Został pochowany na cmentarzu wojennym w Loreto. Pamiętnik ma niezwykłą wartość, gdyż jest bezpośrednią relacją żołnierza z wydarzeń w których przyszło mu uczestniczyć, tych wielkich i tych całkiem zwyczajnych, o których nie piszą podręczniki historii. Opisuje epizody wojny obronnej z września 1939 r, zajęcie Lwowa przez sowietów, internowanie na Węgrzech, bitwę pod Tobrukiem i Monte Cassino, codzienne życie w korpusie, towarzyszy broni, wojenne miłości i Boże Narodzenie w Jerozolimie. Złoty łańcuszek z Matką Boską zakupiony w Jerozolimie miał chronić od wszelkiego złego… Załączam treść pamiętnika (.doc) przepisanego przeze mnie w wersji oryginalnej (miejsca nieczytelne, niezrozumiałe zaznaczyłem na czerwono), skan oryginalnego pamiętnika wujka, skany fotografii wraz z ich opisami na odwrocie oraz skany dokumentów.

dyskutuj
comments powered by Disqus