Polish II Corps in Italy
April 1944

Przed bitwą - wizytacja Naczelnego Wodza w 13. Batalionie "Rysiów"

Waldemar Stopczyński

Rozkazem Naczelnego Wodza z 14 marca 1944 roku major Władysław Kamiński został awansowany na stopień podpułkownika (tym samym rozkazem został także awansowany na stopień generała brygady pułkownik Nikodem Sulik). Na początku kwietnia 1944 roku w rejonie miejscowości Fornelli – już nieopodal Cassino – generał Kazimierz Sosnkowski wizytował 13. Batalion „Rysiów”. Dowódca przekazał na ręce Naczelnego Wodza pierwszy zeszyt „Sitwy” oraz zbiorek poezji batalionowego poety – ppor. Bujnowskiego. Dwa prezentowane zdjęcia dokumentują tę wizytę. 1) na zdjęciu pierwszym najwyżej w furażerce Nikodem Sulik z generalskimi pagonami; poniżej niego – także w furażerce generał Sosnkowski. 2) na zdjęciu drugim generał Sosnkowski w rozmowie z oficerami – prawdopodobnie pierwszy z lewej płk Wincenty Kurek; na pierwszym planie, odwrócony plecami, prawdopodobnie ppłk Władysław Kamiński. Widoczny m.in. – w charakterystycznych okularach – gen. Szyszko – Bohusz. Fotografie przesłane wdowie – Sabinie Kamińskiej po wojnie jako część „masy spadkowej” po ś.p. ppłk. Kamińskim.

dyskutuj
comments powered by Disqus