Polish II Corps in Italy
October 1945

Jan Zwierzchowski

Jan Zwierzchowski

Loreto 26 paxdziernik 1945 r.

dyskutuj
comments powered by Disqus