Arrival in Egypt, sojourn under the pyramids
January 1944

Major Władysław Kamiński odbiera sztamdar 13. Batalionu Strzelców

Waldemar Stopczyński

26 stycznia 1944 roku w Quassasin w Egipcie odbyła się uroczystość przekazania przez dowódcę Armii Polskiej na Wschodzie generała dywizji Władysława Andersa sztandaru 13. Batalionu Piechoty jego dowódcy – majorowi Władysławowi Kamińskiemu. Sztandar został przekazany generałowi Andersowi 7 marca 1943 roku przez fundatorkę – Anielę Wojtkiewiczową, ocaloną przez żołnierzy od śmierci głodowej w Błagowieszczence w Kirgizji. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli płk Nikodem Sulik i jego żona Aniela.

dyskutuj
comments powered by Disqus