other stories
September 1942

Życiorys Mariana Brzozowskiego żołnierza II korpusu

Marianna Murawska zd. Brzozowska ( córka)

Marian Brzozowski urodził się 14.08.1917 r. w Radoszycach pow.końskie,woj.kieleckie. Był synem Joanny z d.Rutkiewicz i Mariana. Ojciec był sedzią i sekretarzem Królewsko-Polskiego Sądu Pokoju w Radoszycach od roku 1914, W roku 1919 został wybrany ponownie. Gdy Marian /junior/ miał 5 lat zmarł ojciec. Do szkoły podstawowej 7 klas ukończył w Radoszycach.Nastepnie pobierał nauki w 3-letniej Szkole Rzemieśliczej jako stolarz i odbywał praktyki. Wyjechał do Warszawy zamieszkał ul.Młynarska 18/103 uczył się zawodu stolarki artystycznej i pracował u stryja Adama Brzozowskiego do wybuchu wojny wrzesień1939r. Po kapitulacji miasta,ewakuowany jak inni do wschodniej granicy i znalazł się transportem cywilnym na Wołyniu. 17 wrzesnia został pojmany przez wkraczajace do Polski wojsko sowieckie.Odbył się sąd i został zarejestrowany i wywieziony w głąb Rosji.W łagrach radzieckich był 2 lata,pracujac ciężko przy wyrębie lasu,mieszkając w namiotach. W dokumentach z Osrodka "KARTA"-wyciąg z Ksiegi Rejestracji Spraw Archiwalnych-Śledczych NKWD ZSRR nazwisko figuruje pod numerem sprawy sledczej 34 234 w obwodzie wołyńskim. Jesienią roku 1941 na terenie ZSRR tworzy się Armia Polska pod dowództwem Generała Sikorskiego,po podpisaniu umowy ,polscy jeńcy docierają koło Buzułuku, zostaje wcielony do Polskich Sił Zbrojnych. 12 XI 1941 roku zmobilizowany do Armii Polskiej II Korpusu pod dowództwem generała Andersa do 7 dewizji 6 kompani strzeleckiej 13 XII 1941 przydzielony do kompanii łącznosci i kurs łącznosci W lutym 1942 roku opuścił "nieludzką ziemię"i wraz z II korpusem wyjechał doPersji – Iraku -Palestyny jako telegrafista i ukonczył kurs samochodowy. Podczas komisji wojskowej urzędujacej na terenie Palestyny został zwolniony z wojsk ladowych i przydzielony do lotnictwa jako telegrafista' 1 IV 1943 rok przydzielony do RAF Northolt NR.707 391 LEADING AIRCRAFTMAN 15 XI 1943 wyjazd do Egiptu ,Syrii 10 IV wyjazd z jednostką do Angli,z Giblartaru drogą morską do Blackopool,a następnie na lotnisko Newton Pracuje obsługa ziemna - telefonista,ukończył kurs Serwise Flging Training School w Newton 11 XI 44 mianowany na starszego telefoniste 15 V 1945 roku przydzielony na kurs sportowy Anglia- Cosfort - instruktor sportowy 20 XII 1945 wyjazd z jednostką na teren Niemiec na lotnisko polskie bojowe do Arlhoorn koło Hamburga jako instruktor sportowy 12 V 1946 wyjazd do Anglii- lotnisko bojowe Fandyglont obsługa ziemna telefonista i instruktor sportowy . Awans na kaprala 15 lutego 1947 roku zwolniony z Polskich Sił Zbrojnych na terenie Anglii. Po odezwie Marszałka Roli -Żymierskiego do wojsk polskich będących za granicą postanowił wrócić do Polski,zapisał się na transport. 3 VII 1947 roku powrócił do kraju do Polski. Statkiem przypłynął do Gdyni. Przybył do ukochanej matki Joanny i 3-ech siostr do Radoszyc. W czasie wojny zginął brat Wlodzimierz w Jarocinie =zawodowy żołnierz i brat Ryszard pochowany jest w Kairze w polskiej kwaterze/na pomniku pisze/ szer.Ryszard Brzozowski O.Z. ARMII 24 TH SEPTEMBER 1944 AGE 22 POLISZ FORCES KAIR Marian Brzozowski odznaczony medalami: -Medal kampanii brytyjskiej WAR MEDAL 1939-1945 /brytyjskie odznaczenie wojskowe przyznawane osobom,które podczas II wojny światowej słuzyły w siłach zgrojnych Wielkiej Brytanii/ -MEDAL LOTNICZY-polskie odznaczenie wojskowe ,był nadawany wyłącznie żołnierzą Polskich Sił Powietrznym na zachodzie za czyny dokonane w II wojnie swiatowej przynaszące szczegolne korzyści lotnictwu,a wykraczające poza normalne obowiązki,Za szczególną sumienną słuzbę w czasie wojny, -medal AFRICA STAR - gwiazda Wspólnoty Brytyjskiej za udział w II wojnie światowej.Była nadawana w służbie w opwracjach bojowych na terenie Afryki pomiedzy 10 czerwcem 1940 roku,a 12 maja 1943 r. W roku 1950 przyjechał do Skarżyska-Kamiennej.Pracował wZakładach Metalowych "MESKO" Ożenił się z Marianną Ciechanowską i tutaj mieszkali. Zmarł nagle 25 sierpnia 1987 roku w Skarzysku.

dyskutuj
comments powered by Disqus