other stories
May 1944

Podpułkownik Władysław Kamiński

Waldemar Stopczyński

Zaświadczenie potwierdzające otrzymane pośmiertnie odznaczenia. Naczelny Wódz nadał także ś.p. ppłk. Władysławowi Kamińskiemu Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari IV klasy.

dyskutuj
comments powered by Disqus