Polish II Corps in Italy
May 1945

IX pluton szkolny żandarmierii

Tomasz Szydłowski

Zdjęcia ze szkółki Pana Kłosa mieszkańca Wyr koło Mikołowa

dyskutuj
comments powered by Disqus