subjects

The trip via Turkmenistan to Krasnovodsk

1

February 1942
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - przejazd przez Turmenistan do Krasnowodzka