subjects

The Soviet Invasion of Poland

12

September 1939
Maciej Dworzański
Niewola Wielkopolan.
September 1939
Kazimierz Bilanow
czterej bracia
September 1939
Znaczek wydany przez Związek Radziecki z 17 IX 1939
December 1939
Karolina Saar
Opowiesc o moim Pradziadku Kazimierzu Rucinskim
September 1939
Bartłomiej Grzesik
kpr. pchor. Adam Grela - mobilizacja
December 1939
Bartłomiej Grzesik
kpr. pchor. Adam Grela - internowanie, Węgry
October 1939
Jan Zwierzchowski
Jan Zwierzchowski
September 1939
Waldemar Stopczyński
July 1940
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - konspiracja i uwięzienie
September 1939
Maria Sulma
Wkroczenie Sowietów
February 1940
The story of Pawel Chlipalski
June 1939
Iwona Elzbieta Zachara
Mój Ojciec jeszcze w Polsce przed Wojna