subjects

Deportation to Siberia - Archangielsk

7

February 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty
February 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty
February 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty
February 1940
Piotr Lemieszek
Wywózka mojego dziadka wraz z rodziną na Sybir do Archangielska
September 1939
Jan Tumiel
Captain Jozef Tumiel - Part 1 Period in Soviet Captivity
January 1941
Aldona Kostanecka-Matraszek
Mieczysław Jerzy Marczak - aresztowanie - Lwów styczeń1941r.
June 1941
Ewa Krzymień
Deportacja na Syberię rodziny Kleczkowskich z Wilna