subjects

Deportation to Siberia - near Kolym river

1

July 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty