subjects

Pobyt oficerów w Griazowcu (Wołogda)

1

May 1941
Kartka z obozu w Griazowcu