subjects

The deportees

6

January 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
January 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
January 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
January 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
June 1941
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - pobyt w łagrze
March 1940
Maria Sulma
Pobyt w niewoli