subjects

Sikorski-Mayski agreement

5

July 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Sikorski - Majski
July 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Sikorski - Majski
July 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Sikorski - Majski
January 1942
Aldona Kostanecka-Matraszek
Mieczysław Jerzy Marczak - wyjazd z Rosji
August 1941
Waldemar Stopczyński
Senator Władysław Kamiński - aresztowanie, sąd i uwolnienie