The release of polish citizens
August 1941

Uwolnienie

Regina Villmo (Zielińska)

„W sierpniu 1941 roku dotarła do naszego kołchozu wiadomość, że Polacy zostali objęci amnestią. Byliśmy podnieceni, ale ostrożni, bo mogła to być tylko pogłoska, puszczona przez kogoś, kto nas chciał pocieszyć i dodać nadziei cierpiącym ludziom.” - Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, red. Stanisław Manterys, Warszawa 2006, s. 63.

dyskutuj
comments powered by Disqus