Sikorski-Mayski agreement
July 1941

Sikorski - Majski

Regina Villmo (Zielińska)

W sierpniu dowiedzieliśmy się o amnestii zastosowanej wobec Polaków przez rząd sowiecki. Był to wynik porozumienia zawartego w dniu 30 lipca 1941 roku przez naszego premiera Władysława Sikorskiego i przedstawiciela Sowietów Iwana Majskiego. W tym czasie był ambasadorem ZSRR w Londynie. Mogliśmy zacząć poruszać się po Rosji jako wolni ludzie. Zrobił się wielki ruch i zamieszanie, ludzie zaczęli wyjeżdżać na południe. Powstawały polskie delegatury i formowano wojsko polskie. Dowiedzieliśmy się, że w Buzułuku jest polska Delegatura i powstają oddziały naszego wojska. Ci, co mieli pieniądze na bilet i na chleb, ruszyli więc na Buzułuk. My zostaliśmy.” - Stanisława Krakowska, Moje wspomnienia, oprac. Edward Biliński, „Karkonosze” 1/2010 (http://ploch.pl/karkonosze/?page_id=111)

dyskutuj
comments powered by Disqus