Pobyt oficerów w Griazowcu (Wołogda)
May 1941

Kartka z obozu w Griazowcu

Kartka pocztowa nadana z obozu w Griazowcu przez płk. J. Grobickiego
Jan Niebrzydowski

dyskutuj
comments powered by Disqus