Sojourn in Palestine - The Holy Land
October 1943

Zdjęcie grupowe, pamiątka z Betlejem - Bronisław Marchel

Janina Tenderenda

Jerozolima, 16 X 1943 r. Zdjęcie ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, które otrzymała od żołnierza Drugiego Korpusu, ś.p. Bronisława Marchela

dyskutuj
comments powered by Disqus