Sojourn in Palestine - The Holy Land
January 1943

Junacka Szkoła Powszechna - Nazaret 1942-1945

Marek Schwetz

Plac przed budynkiem szkolnym

dyskutuj
comments powered by Disqus