other stories
February 1940

Edward Nadwyczawski - historia w Armii Andersa

M.Nadwyczawski

Edward Józef Nadwyczawski, syn Michała i Anny z Kozłowskich. Urodzony w Olkowiczach dnia 15.02.1924 r. (w dokumentach podaje 09.02.1923 r. celem wykazania wieku odpowiedniego dla poboru). Naukę w szkole powszechnej pobierał w Oszmianie. Do wybuchu wojny ukończył 3 klasy gimnazjum. W 1939 r. jego ojciec Michał jako starszy posterunkowy Policji zaginął bez wieści [współcześnie ustalono, że został zamordowany w Twerze], zaś Edward z matką i bratem Zbigniewem (ur. 1927 r.) zostali w 1940 r. wywiezieni w do Pietropawłowskiej obłaści w ZSRR. Do 1942 r. pracowali przy budowie kolei. Edward dnia 26 lutego 1942 r. w Czok-Pok został powołany do tworzącej się Armii Polskiej (II Korpus Polski, 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej, 5 Bateria) [brat Zbigniew w 1944 r. zaciągnął się w Saratowie do 16 Brygady Pancernej]. W marcu 1942 r. zachorował na tyfus, hospitalizowany w Wysokiem. Jednostkę w tym czasie przeniesiono na środkowy wschód. Po zakończeniu leczenia został przydzielony do 7 Dywizjony Artylerii Przeciwlotniczej w Kermine. Z tą jednostką w sierpniu 1942 r. przez Bazę Ewakuacyjną w Krasnowodzku dostał się drogą morską do Iranu (Pahlevi) potem Iraku, przez Palestynę do Egiptu. W październiku 1943 r. odszedł z jednostki na kurs maturalny. W grudniu 1943 r. został przetransportowany drogą morską do Włoch, gdzie jako obsługa sekcji pomiarowej w artylerii przeciwlotniczej ciężkiej [kanonier] brał udział w walkach frontowych, w tym pod Monte Cassino. W 1946 r. został przetransportowany do Anglii [Stewarton] celem demobilizacji. Nie przystąpił do korpusu przysposobienia. Powrócił do Polski w czerwcu 1947 r. Odznaczenia polskie: Krzyż Monte Cassino, Medal Armii Odznaczenia brytyjskie: 1939-1945 Star, Italy Star, Defence Medal, The War Medal 1939-45 Edward Nadwyczawski zmarł dnia 13.05.1992 r. w Bartoszycach. Sporządzono na podstawie życiorysu i dostępnych dokumentów. Uprzejmie proszę o kontakt osoby, które mogę pomóc w ustaleniu dokładniejszych losów.

dyskutuj
comments powered by Disqus